Nl-Fr

Agenda Algemene Vergadering 2006

BELGISCH OFTALMOLOGISCH GEZELSCHAP, Nederlandstalige Afdeling vzw
ondernemingsnummer BOG : 0417.002.703

Algemene statutaire vergadering, 16 maart 2013, Dolce La Hulpe
Dagorde


1. Administratief verslag van de voorzitter
2. Financieel verslag:

Verslag van de penningmeester
Goedkeuring van de rekeningen afgesloten op 31/12/2012
Budget voor 2013
Kwijting aan de bestuurders
3. Vaststellen lidgeld 2013
4. Resultaat verkiezingen leden Raad van Bestuur
5. Aanvaarding van nieuwe leden
6. Varia


Volmacht formulier.

top ^