Nl-Fr

2014 Agenda Algemene Vergadering

BELGISCH OFTALMOLOGISCH GEZELSCHAP, Nederlandstalige Afdeling vzw
ondernemingsnummer BOG : 0417.002.703

Algemene statutaire vergadering, 15 maart 2014, 15:30
SQUARE Brussels Meeting Center

Dagorde1. In memoriam BOG leden
         Jean-Pierre Deweer
2. Administratief verslag van de voorzitter
3. Financieel verslag:
       Verslag van de penningmeester
       Goedkeuring van de rekeningen afgesloten op 31/12/2013
       Budget voor 2014
       Kwijting aan de bestuurders
4. Lidgeld 2014
5. Aanvaarding van nieuwe leden
6. Varia

Volmacht formulier.

top ^