Nl-Fr

2017 Agenda Algemene Vergadering BOG

BELGISCH OFTALMOLOGISCH GEZELSCHAP, Nederlandstalige Afdeling vzw
ondernemingsnummer BOG : 0417.002.703

Algemene statutaire vergadering, 18 maart 2017, 12:30
SQUARE Brussels Meeting Center

Dagorde

1. In memoriam BOG leden

René TRAU (2016)
Carine COUTTEEL (14 juni 2016)
Frank MISSIAEN (22 maart 2016)
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2016

3. Mededelingen voorzitter en secretaris-generaal

4. Financieel verslag:
       Verslag van de penningmeester
       Goedkeuring van de rekeningen afgesloten op 31/12/2016
       Budget voor 2017
       Kwijting aan de bestuurders

5. Resultaten verkiezing nieuwe leden raad van bestuur BOG vzw

6. Lidgeld 2017

8. Varia

Volmacht formulier.

top ^