Nl-Fr

2017 Membership

Belgian Retina Society vzw-asbl
BE 0656 803 034
Zetel-Siège : Nijverheidsstraat 24 Rue de l'Industrie, 1040 Brussels

In 2016 werd de Belgian Retina Society opgericht. Deze nieuw opgerichte vzw  overkoepelt de verenigingen FAB, BIO en REBEL.

De vzw heeft tot doel om verder de wetenschappelijke bijeenkomsten voor FAB, BIO en REBEL te organiseren, en ook om representatief te zijn voor de Belgische retina- en uveïtisspecialisten , zowel medisch als chirurgisch.

Indien u in deze disciplines actief bent, willen we u daarom aanmoedigen lid te worden van de BRS. Op deze manier kunnen we u op de hoogte houden van onze activiteiten, en kunnen we u vertegenwoordigen binnen de Belgische oftalmologie. Uw lidmaatschap geeft u tevens de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de raad van bestuur, of hiervoor te stemmen.


Het lidgeld voor 2017 bedraagt 40 EUR.
Assistenten in opleiding en oogartsen-emeriti kunnen aanvragen lid te worden, maar zijn vrijgesteld van  betaling van lidgeld (niet-betalende leden hebben geen stemrecht).
Betalingswijze:
Ga naar mijn betalingen via de website ophthalmologia.be  

——————————————

La Belgian Retina Society (BRS) a été créée en 2016. Cette ASBL qui rassemble les sociétés FAB, BIO et REBEL a pour but d'organiser les réunions scientifiques de ces sociétés et de  représenter de façon officielle auprès des autorités les spécialistes belges en uvéite ainsi qu'en rétine médicale et chirurgicale.  

Si vous êtes actifs dans ces disciplines, nous vous invitons cordialement à vous faire membre de la BRS.
Ainsi, vous pourrez être tenus informés de nos activités et être représentés par notre société au sein de l'ophtalmologie belge. Vous aurez également la possibilité de participer activement au conseil d'administration, ou de voter pour l'élection de ses membres.


La cotisation annuelle pour 2017 s'élève à 40 EUR.
Les ophtalmologues à la retraite et les assistants en formation pourront être membres de la BRS sur simple demande sans devoir payer de cotisation (sans droit de vote).

Mode de paiement:
Allez vers mes paiements sur le site web ophthalmologia.be 

top ^