Nl-Fr

Info over blinden en slechtzienden

Info over blinden en slechtzienden

Inleiding

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert de volgende definities voor blindheid/slechtziendheid:

Gebaseerd op visus (gemeten met beste correctie: bril of lenzen)
 • Totaal blind: geen lichtwaarneming
 • Blind: tussen lichtperceptie en een gezichtsscherpte tot 0.02
 • Wettelijk blind: gezichtsscherpte tussen de 0.02  en 0.05
 • Ernstige slechtziendheid: gezichtsscherpte tussen de 0.05 en 0.1
 • Slechtziendheid: gezichtsscherpte tussen de 0.1 en 0.3

Gebaseerd op gezichtsveld

wordt als wettelijk blind beschouwd, indien na de beste optische correctie (bril of lenzen):
 • een gezichtsveld kleiner of gelijk is aan 10 graden.

wordt als slechtziend beschouwd, indien na de beste optische correctie (bril of lenzen):
 • een gezichtsveld  dat kleiner dan of gelijk is aan 20 graden.
 

Wie komt in aanmerking voor visuele revalidatie ? (bron: RIZIV)

De rechthebbende vertoont een gezichtsstoornis die gekenmerkt wordt:

1.1. enerzijds:

1.1.1. ofwel door een gecorrigeerde gezichtsscherpte die kleiner is dan of gelijk aan 3/10 voor het beste oog;

1.1.2. of door één of meer gezichtsvelddefecten die meer dan 50 % van de centrale 30° beslaan of die het gezichtsveld concentrisch verkleinen tot minder dan 20°;

1.1.3. ofwel door een volledige altitudinale hemianopsie, een oftalmoplegie, een oculomotorische apraxie of een oscillopsie (subjectieve instabiliteit van het gezichtsveld);

1.1.4. ofwel door een ernstige gezichtsstoornis (zoals: visuele agnosie, verwaarlozing van een lichaamshelft, ontbreken van discriminatie figuur-achtergrond) die voortvloeit uit een geobjectiveerde cerebrale pathologie.

 

1.2. anderzijds:

Geen kans of een verwaarloosbare kans op spontane verbetering of verbetering na behandeling.

Alle leeftijden komen in aanmerking.

 

TIP: het vernieuwd formulier 5 / of oude formulier 5 is een document waaruit de visuele beperking van de patiënt kan afgeleid worden. Het volstaat doorgaans om dit te bezorgen aan de patiënt zodat hij/zij het kan toevoegen aan de aanvraag tot hulp.

 

Personen jonger dan 18 jaar

Belangrijke items:

 

1. Onderwijs en onderwijsmogelijkheden

Aangepast type 6-onderwijs:

 

Ondersteuningsnetwerken:

Een slechtziend kind/jongere  kan beroep doen op een ondersteuner in het reguliere onderwijs vanaf de kleuterschool.

Het volstaat een verslag te richten aan het CLB waarin de ernst van de handicap duidelijk is.

De aanvraag gebeurt via het vernieuwd formulier 5 / of oude formulier 5.

Het CLB kiest na ontvankelijk verklaring van de nood een ondersteuningsnetwerk uit om het kind te helpen.

 

Meer informatie:

 

TAS: Test- en Adviescentrum Schoolsets

Er zijn verschillende schoolsystemen op de markt. De student kan de schoolsystemen naast elkaar testen in eenzelfde setting en op eenzelfde moment. Dit gebeurt om een onafhankelijke, medisch gefundeerde, neutrale en objectieve wijze. Meer informatie kunt u bekomen in een revalidatiecentrum.


2. Revalidatiecentra

Richten zich naar personen van alle leeftijden met een visuele beperking, zoals omschreven in de inleiding.

De doelstelling is het bekomen van een zo goed mogelijk functioneren van de persoon met een visuele beperking in zijn omgeving, zijnde gezin, school en vrijetijd.

De persoon die beroep wil doen op een revalidatiecentrum, kan hulp krijgen na goedkeuring  van het RIZIV en betaalt een minimum aandeel in de zorg.

meer informatie: https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/ziekten/sensoriele-stoornissen/Paginas/gezichtsstoornissen-revalidatie-gespecialiseerde-centra.aspx

Bovenstaande informatie gelde tot 01-01-2019. Nu is de procedure gewijzigd. Voor meer informatie kunt u zich richten tot de revalidatiecentra.

 

De centra voor visuele revalidatie zijn eveneens erkend door  het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ( VAPH) als multidisciplinair team (MDT). De centra kunnen  voor alle VAPH gerelateerde hulp een aanvraag in dienen, bv. aanvraag bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie, Zorg-zwaarte Inschaling in functie van PVB

https://www.vaph.be/voorwaarden

https://www.vaph.be/digitaal-loket-mijnvaphbe

 

Adressen revalidatiecentra:

Centrum voor Visuele Revalidatie - UZ Gent

C. Heymanslaan 10, 9000 Gent

Tel. campus Gent: 09 332 29 04 - secretariaat: Marie Paulsen

Tel. campus Brugge: 050 340 341 - secretariaat: Lore De Deyne

rc.oogziekten@uzgent.be

www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/mdteams/Visuele-revalidatie/Paginas/Contact.aspx

 

Low Vision Centrum Antwerpen - UZA

Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem

03 821 33 72

secretariaat.oogheelkunde@uza.be

www.uza.be/behandeling/visuele-revalidatie-en-low-vision

 

Revalidatiecentrum voor slechtzienden

UZ Leuven campus Gasthuisberg, Dienst oogziekten

Herestraat 49, 3000 Leuven

016 33 23 70, werkdagen tussen 8 en 17 uur

www.uzleuven.be/nl/revalidatiecentrum-oogziekten


Visuele Revalidatie De Markgrave vzw

Markgravelei 81, 2018 Antwerpen

03 248 78 67

revalidatie@demarkgrave.be

www.demarkgrave.be/nl/diensten/revalidatie/missie

 

3. Slechtziendenorganisaties

Slechtziendenorganisaties zijn ontstaan vanuit het initiatief van blinde personen om hun leefwereld kwaliteitsvol te verbeteren. Ze ijveren voor de rechten van blinden en slechtzienden om aldus een rol te spelen in het sociale, culturele en economische leven.  Zij hebben een heel uitgebreid aanbod van hulpverlening aan personen met een visuele beperking.

 

4. Thuisbegeleiding

Thuisbegeleidingsdiensten begeleiden kinderen met een visuele handicap thuis,  van bij de geboorte tot adolescent, afhankelijk van zorgvragen. Ouders kunnen zelf een aanvraag indienen of de oogarts kan de thuisbegeleidingsdienst vragen contact te nemen met de ouders, mits hun toestemming.

 

 

5. Sociale voordelen

Om een aanvraag te organiseren kan je je online je richten naar de bevoegde instanties. De kaartlezer, identiteitskaart en pincode van de identiteitskaart zijn noodzakelijk om een aanvraag in te dienen. Indien de patiënt hierbij hulp nodig heeft, richt hij zich tot zijn mutualiteit.

Bezorg patiënt een vernieuwd formulier 5 / of oude formulier 5

 

erkenningsvoorwaarden: https://handicap.belgium.be/nl/erkenning-handicap/evaluatie-handicap.htm

 

sociale voordelen: https://handicap.belgium.be/nl/

 

witte stok

 • visuele handicap van minstens 60%. De oogarts levert attest ernst handicap

vernieuwd formulier 5 / of oude formulier 5

 • Indien mogelijk, terugbetaling via VAPH: https://www.vaph.be
 • Aankoop bij slechtziendenorganisaties


Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

https://www.vaph.be/

https://www.vaph.be/welke-zorg-en-ondersteuning-hebt-u-nodig

https://www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/hulpmiddelen/welke


Personen van 18 tem 64 jaar

Belangrijke items:

 • Studiedienst voor studenten met een fysieke beperking: zie infra onderwijs en onderwijsmogelijkheden
 • Visuele Revalidatie: zie infra revalidatiecentra
 • VAPH: via revalidatie, zie infra revalidatiecentra
 • Werk : via revalidatie, zie infra revalidatiecentra
 • Werkonbekwaamheid : zie infra werk

 

1. Onderwijs en onderwijsmogelijkheden

Bij het volgen van het Hoger en Universitair Onderwijs kan je beroep doen op een interne dienst. Je richt je tot het aanspreekpunt zorg van de instelling die te vinden is op de website van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs: http://www.siho.be/aanspreekpunten (klik voor link ). De middelen voor ondersteuning in het hoger onderwijs zijn bedoeld als aanvullend op het zorgbeleid ten aanzien van studenten met functiebeperkingen dat zowel hogescholen als universiteiten momenteel al voeren, hierin begeleid door het SIHO.

Het volstaat een verslag te richten waarin de ernst van de handicap duidelijk is. De aanvraag gebeurt via het vernieuwd formulier 5 / of oude formulier 5.

 

meer informatie:

https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_ondersteuning.php

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Nieuw-ondersteuningsmodel-specifieke-behoeften-basis-secundair-hoger-DOV.pdf

 

Speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen en studenten of cursisten met een handicap: https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/handicap/speciale-onderwijsleermiddelen-voor-leerlingen-studenten-cursisten-met-een-handicap

 

TAS: Test- en Adviescentrum Schoolsets

Er zijn verschillende schoolsystemen op de markt. De student kan de schoolsystemen naast elkaar testen in eenzelfde setting en op eenzelfde moment. Dit gebeurt om een onafhankelijke, medisch gefundeerde, neutrale en objectieve wijze. Meer informatie kunt u bekomen in een revalidatiecentrum.

 

2. Revalidatiecentra

Richten zich naar personen van alle leeftijden met een visuele beperking, zoals omschreven in de inleiding.

De doelstelling is het bekomen van een zo goed mogelijk functioneren van de persoon met een visuele beperking in zijn omgeving, zijnde gezin, school en vrijetijd.

 

De persoon die beroep wil doen op een revalidatiecentrum, kan hulp krijgen na goedkeuring  van het RIZIV en betaalt een minimum aandeel in de zorg.

meer informatie: https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/ziekten/sensoriele-stoornissen/Paginas/gezichtsstoornissen-revalidatie-gespecialiseerde-centra.aspx

Bovenstaande informatie geldt tot 01-01-2019. Nu is de procedure gewijzigd. Voor meer informatie kunt u zich richten tot de revalidatiecentra.

 

De centra voor visuele revalidatie zijn eveneens erkend door  het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ( VAPH) als multidisciplinair team (MDT). De centra kunnen  voor alle VAPH gerelateerde hulp een aanvraag in dienen, bv. aanvraag bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie, Zorg-zwaarte Inschaling in functie van PVB         https://www.vaph.be/voorwaarden

https://.be/digitaal-loket-mijnvaphbewww.vaph


adressen revalidatiecentra:

Centrum voor Visuele Revalidatie - UZ Gent

C. Heymanslaan 10, 9000 Gent

Tel. campus Gent: 09 332 29 04 - secretariaat: Marie Paulsen

Tel. campus Brugge: 050 340 341 - secretariaat: Lore De Deyne

rc.oogziekten@uzgent.be

www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/mdteams/Visuele-revalidatie/Paginas/Contact.aspx

 

Low Vision Centrum Antwerpen - UZA

Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem

03 821 33 72

secretariaat.oogheelkunde@uza.be

www.uza.be/behandeling/visuele-revalidatie-en-low-vision

 

Revalidatiecentrum voor slechtzienden

UZ Leuven campus Gasthuisberg, Dienst oogziekten

Herestraat 49, 3000 Leuven

016 33 23 70, werkdagen tussen 8 en 17 uur

www.uzleuven.be/nl/revalidatiecentrum-oogziekten

 

Visuele Revalidatie De Markgrave vzw

Markgravelei 81, 2018 Antwerpen

03 248 78 67

revalidatie@demarkgrave.be

www.demarkgrave.be/nl/diensten/revalidatie/missie


3. Slechtziendenorganisaties

Slechtziendenorganisaties zijn ontstaan vanuit het initiatief van blinde personen om hun leefwereld kwaliteitsvol te verbeteren. Ze ijveren voor de rechten van blinden en slechtzienden om aldus een rol te spelen in het sociale, culturele en economische leven.  Zij hebben een heel uitgebreid aanbod van hulpverlening aan personen met een visuele beperking.

 

4. Thuisbegeleiding

Thuisbegeleidingsdiensten begeleiden kinderen met een visuele handicap thuis,  van bij de geboorte tot adolescent, afhankelijk van zorgvragen. Patiënten/Ouders kunnen zelf een aanvraag indienen of de oogarts kan de thuisbegeleidingsdienst vragen contact te nemen met de ouders, mits hun toestemming.

 

 

5. Sociale voordelen

Om een aanvraag te organiseren kan je je online je richten naar de bevoegde instanties. De kaartlezer, identiteitskaart en pincode van de identiteitskaart zijn noodzakelijk om een aanvraag in te dienen. Indien de patiënt hierbij hulp nodig hebt, richt hij zich tot zijn mutualiteit.

Bezorg de patiënt een vernieuwd formulier 5 / of oude formulier 5.

 

erkenningsvoorwaarden: https://handicap.belgium.be/nl/erkenning-handicap/evaluatie-handicap.htm

 

sociale voordelen: https://handicap.belgium.be/nl/

 

witte stok

 • visuele handicap van minstens 60%. De oogarts levert attest ernst handicap

vernieuwd formulier 5 / of oude formulier 5.

 • Indien mogelijk, terugbetaling via VAPH: https://www.vaph.be
 • Aankoop bij slechtziendenorganisaties


Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

https://www.vaph.be/

https://www.vaph.be/welke-zorg-en-ondersteuning-hebt-u-nodig

https://www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/hulpmiddelen/welke

 

6. Werk

Bij werkonbekwaamheid dienen er twee attesten opgesteld te worden door de arts, nl voor de werkgever en de mutualiteit.

 

Afleveren document werkonbekwaamheid: ziektebriefje met vermelding al dan niet de woning te verlaten.

Afleveren attest voor adviserend geneesheer ziekenfonds: te bekomen op de website van de betrokken mutualiteit.


Er is een mogelijkheid om bij de VDAB(Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) erkend te worden als persoon met een arbeidsbeperking, alsook een tussenkomst te verkrijgen in arbeidspostaanpassingen.

https://www.vdab.be/arbeidshandicap/default1.shtml

https://werkgevers.vdab.be/arbeidshandicap/arbeidspostaanpassing.shtml

 

GTB - gespecialiseerde dienstverlening voor personen met een arbeidsbeperking.

Ifv werkzoekenden: GTB begeleidt permanent een 10.000-tal werkzoekenden met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem.

https://www.gtb-vlaanderen.be/werkzoekenden

Ifv werkenden: Loopbaanbegeleiding kan een antwoord bieden voor werkenden en zelfstandigen met specifieke loopbaanvragen

https://www.gtb-vlaanderen.be/werkenden

 

Personen ouder dan 65 jaar

Belangrijke items:

 

1. Revalidatiecentra

Richten zich naar personen van alle leeftijden met een visuele beperking, zoals omschreven in de inleiding.

De doelstelling is het bekomen van een zo goed mogelijk functioneren van de persoon met een visuele beperking in zijn omgeving, zijnde gezin, school en vrijetijd.

 

De persoon die beroep wil doen op een revalidatiecentrum, kan hulp krijgen na goedkeuring  van het RIZIV en betaalt een minimum aandeel in de zorg.

meer informatie: https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/ziekten/sensoriele-stoornissen/Paginas/gezichtsstoornissen-revalidatie-gespecialiseerde-centra.aspx

Bovenstaande informatie gelde tot 01-01-2019. Nu is de procedure gewijzigd. Voor meer informatie kunt u zich richten tot de revalidatiecentra.

 

De centra voor visuele revalidatie zijn eveneens erkend door  het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ( VAPH) als multidisciplinair team (MDT). ). De centra kunnen  voor alle VAPH gerelateerde hulp een aanvraag in dienen, bv. aanvraag bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie, Zorg-zwaarte Inschaling ifv PVB, %u2026

https://www.vaph.be/voorwaarden

https://.be/digitaal-loket-mijnvaphbewww.vaph

 

adressen revalidatiecentra:

Centrum voor Visuele Revalidatie - UZ Gent

C. Heymanslaan 10, 9000 Gent

Tel. campus Gent: 09 332 29 04 - secretariaat: Marie Paulsen

Tel. campus Brugge: 050 340 341 - secretariaat: Lore De Deyne

rc.oogziekten@uzgent.be

www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/mdteams/Visuele-revalidatie/Paginas/Contact.aspx

 

Low Vision Centrum Antwerpen - UZA

Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem

03 821 33 72

secretariaat.oogheelkunde@uza.be

www.uza.be/behandeling/visuele-revalidatie-en-low-vision

 

Revalidatiecentrum voor slechtzienden

UZ Leuven campus Gasthuisberg, Dienst oogziekten

Herestraat 49, 3000 Leuven

016 33 23 70, werkdagen tussen 8 en 17 uur

www.uzleuven.be/nl/revalidatiecentrum-oogziekten


Visuele Revalidatie De Markgrave vzw

Markgravelei 81, 2018 Antwerpen

03 248 78 67

revalidatie@demarkgrave.be

www.demarkgrave.be/nl/diensten/revalidatie/missie


2. Slechtziendenorganisaties

Slechtziendenorganisaties zijn ontstaan vanuit het initiatief van blinde personen om hun leefwereld kwaliteitsvol te verbeteren. Ze ijveren voor de rechten van blinden en slechtzienden om aldus een rol te spelen in het sociale, culturele en economische leven.  Zij hebben een heel uitgebreid aanbod van hulpverlening aan personen met een visuele beperking, zie de websites.

 

3. Thuisbegeleiding


Thuisbegeleidingsdiensten begeleiden kinderen met een visuele handicap thuis,  van bij de geboorte tot adolescent, afhankelijk van zorgvragen.


4. Sociale voordelen

Om een aanvraag te organiseren kan je je online je richten naar de bevoegde instanties. De kaartlezer, identiteitskaart en pincode van de identiteitskaart zijn noodzakelijk om een aanvraag in te dienen. Indien de patiënt hierbij hulp nodig hebt, richt hij zich tot zijn mutualiteit.

Bezorg patiënt een vernieuwd formulier 5 / of oude formulier 5.

 

erkenningsvoorwaarden:https://handicap.belgium.be/nl/erkenning-handicap/evaluatie-handicap.htm

 

sociale voordelen: https://handicap.belgium.be/nl/


witte stok


Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Indien de persoon voor de leeftijd van 65 jaar een inschrijving heeft gedaan bij het VAPH kan hierna beroep doen op deze dienst, mits het naleven van enkele voorwaarden.

https://www.vaph.be/

https://www.vaph.be/welke-zorg-en-ondersteuning-hebt-u-nodig

https://www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/hulpmiddelen/welke

 

Documenten

attest bepaling ernst handicap voor VAPH/VDAB/FOD / CLB ( Centra voor Leerlingenbegeleiding)

vernieuwd formulier 5 / of oude formulier 5

            VAPH: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

            VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

            FOD: Federale Overheidsdienst

            CLB: Centrum Leerlingenbegeleiding ifv Aanvraag ondersteuningsnetwerken

 

attest voor Nationale Verminderingskaart

https://handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/verminderingskaart-openbaar-vervoer.htm

 

attest werkonbekwaamheid:

te bekomen op de website van de betrokken mutualiteit

 

attest witte stok

 

voorschriften voor terugbetaling glazen en optische hulpmiddelen

Filterglazen die het blauwe licht filteren worden vergoed voor albinisme, aniridie, bird-shot retinopathie, diabetische retinopathie met ernstige fotofobie, retinitis pigmentosa,  tapetoretinale degeneratie, N. opticus atrofie, achromatopsie.

Brilvoorschrift : Bijlage 15bis.

 

optisch hulpmiddel vergoed door RIZIV: hoge additiebril, Kepler of Galilei systeem

Voorwaarden:

 • verder naar school te gaan
 • een leercontract te vervullen
 • een beroep uit te oefenen of te hervatten
 • een omscholing te volgen

R.I.Z.I.V. voorschrift Optisch hulpmiddel voor slechtzienden

voorschrift voor contactlenzen : Bijlage 15ter

 

top ^