Nl-Fr

AOB Membership 2020

ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA

AOB lidgeld 2020

Beste collega,

Verleden jaar werd de beslissing genomen om alle afzonderlijke bijdragen te bundelen in één uniek AOB lidgeld. Veel meer dan louter het inschrijvingsrecht voor ons jaarlijks congres, is het uw volwaardige deelname aan de Belgische oogheelkundige gemeenschap. Dit waardevolle project werd omarmd door een grote meerderheid van onze collega's. Dit heeft ons oprecht verheugd. Zoals bij elke verandering, kregen we heel wat vragen. Daarom licht ik het concept en de draagwijdte graag toe.

Het unieke AOB lidgeld bedraagt 650 EUR voor 1 maart, nadien 750 EUR. Voor emeriti bedraagt het lidgeld 140 EUR. 160 EUR na 1 maart.
Voor assistenten is het lidmaatschap gratis.

WAT KRIJGT U HIERVOOR?
  1. U bent lid van maximaal 4 verenigingen. Uw keuze kunt u aanvinken op het inschrijvingsformulier. Verschillende verenigingen organiseren wetenschappelijke bijeenkomsten, waarop u als lid wordt uitgenodigd.
  2. U bent van harte welkom op AMICO en OB, zonder bijkomende bijdrage.
  3. U mag gratis zoekertjes plaatsen op de website van AOB
  4. U mag gratis EyeFo raadplegen. Deze online brochure werd recent volledig herwerkt en bevat een schat aan informatie over invaliditeit, rijbewijsnormen, RIZIV reglementering voor kunstogen en info voor slechtzienden en blinden.
We nodigen u vriendelijk uit om uw AOB bijdrage zo snel mogelijk, en zeker voor 1 maart te betalen. Zo geniet u maximaal van alle voordelen. Betalen kan online, inloggen en naar Mijn betalingen gaan.

Dr. Bernard Heintz
Penningmeester AOB

top ^