Nl-Fr

BSONT history

Belgian Society for Ophthalmic Nurses & Technicians

Reden van oprichting

Er zijn verschillende  redenen waarom we zijn overgegaan tot de oprichting van de BSONT :

 • In tegenstelling tot de ons omringende landen bestond er in België geen vereniging die personen samenbracht met éénzelfde raakvlak, nl. de omgang met en zorg voor oftalmologische patiënten.
 • Het verouderen van de bevolking , verandering van ziektebeelden (diabetes), het verhogen van het aantal prestaties voor zowel het technisch als verpleegkundig personeel bij oftalmologsiche onderzoeken en/of ingrepen.
 • Meer en meer worden wij, als werknemer, geconfronteerd met nieuwe toestellen en verbeterde technieken. Kijk maar eens naar de evolutie bij de cataract- en refractieve chirurgie.
 • Deze evoluties van demografische, medische en technische aard brachten ons ertoe de BSONT op te richten. Met de BSONT willen we een informatieplatform creëren voor al de oftalmologische medewerkers.
Stichtende leden

Gert Princen
 • Werkzaam als operatieverpleegkundige (oftalmologie) in het ZOL in Genk, campus St-Barbara.
 • Verbonden aan het Ooglasercentrum (OLC) te Paal, Beringen.
 • Voorzitter BSONT
Carine Klint
 • Werkzaam als optometriste, oftalmologisch assistente in de Oogartsenpraktijk in Deurne (Antwerpen)
 • Ondervoorzitter BSONT
Caroline Timmerman
 • Werkzaam als Technisch Oftalmologisch Assistente (TOA) in de Oogartsenassociatie te Deurne (Antwerpen)
 • Secretaris BSONT
Kristel Oorts
 • Werkzaam als verpleegkundige (oftamologie) in de Oogkliniek te Deurne (Antwerpen)
 • Penningmeester BSONT
Doelgroep

Met de BSONT willen we iedereen bereiken met éénzelfde werkterrein : OFTALMOLOGIE
 • Verpleegkundigen op de verpleegafdeling,
 • Operatieverpleegkundigen 
 • Secretariaat/deskpersoneel
 • Medewerkers die onderzoeken uitvoeren in opdracht van een oogarts.
Elk lid dient werkzaam te zijn op een oftalmologsche dienst binnen een ziekenhuis of een oftalmologische privépraktijk.


Doelstellingen
 • Allereerst willen we met het BSONT een eigen vereniging/platform bieden aan alle personen die werkzaam zijn op een oftalmologische dienst in een ziekenhuis of in een oftalmologische privépraktijk. Een platform waar alle leden, maar ook academici en bedrijven elkaar kunnen vinden en informatie uitwisselen betreffende éénzelfde vakgebied.
 • Het sensibiliseren en vergroten van de interesse voor het werk. Hierdoor verhoogt de betrokkenheid bij de dagelijkse activiteiten en kunnen we nog beter gaan anticiperen in het dagelijkse gebeuren op de privépraktijk of in het ziekenhuis.
 • Door het geven van informatie kunnen we de kennis van de oogheelkunde verruimen.
 • Het samenbrengen van mensen met éénzelfde interesse om kennis uit te wisselen.
 • Contacten onderhouden met de academici en de bedrijven om nieuwe technieken en ontwikkelingen aan te leren.
 • Internationale contacten verzorgen, zoals met het ESONT. De verscheidenheid in structuren en werkwijzen binnen de oogheelkunde in de Europese landen is een interessante materie.

top ^