Nl-Fr

ICC-F11: La gonioscopie: un examen irremplaçable. Gonioscopie is onmisbaar

Michèle DETRY, Sayeh POURJAVAN
Interactive Clinical Courses
Friday 25 November 2011, 09:00 - 10:30, Hall E - ICC
Moderators
Michèle DETRY, Sayeh POURJAVAN


Intermediate

La gonioscopie représente la pièce clé du puzzle que constitue le bilan d'un suspect de glaucome ou d'un glaucome confirmé.En son absence, le clinicien  s'expose à poser des diagnostics erronés et à instaurer des traitements inappropriés. Après un rappel théorique, plusieurs cas cliniques exposés en français et néerlandais seront discutés avec les particpants pour illustrer l'importance de la gonioscopie. 
De gonioscopie is een onmisbaar onderdeel van het globale onderzoek van mogelijke glaucoompatiënten en patiënten waarbij effectief glaucoom werd vastgesteld.Het niet uitvoeren van dit onderzoek is één van de meest voorkomende oorzaken van verkeerde diagnoses en niet geschikte behandelingen. Na een korte theoretische uiteenzetting van de gonioscopie, worden acht klinische casussen die om beurt worden uiteengezet in het Frans en in het Nederlands en die het belang van de gonioscopie onderstrepen, besproken met de deelnemers. 

top ^