Nl-Fr

Belgian Society of Ophthalmic Nurses & Technicians

IV injectie / Implantlenzen
Symposium
Friday 30 November 2012, 08:30 - 12:30, Hall B
 08:30Welkom door Dr. Sabine Bonnet, voorzitter OB 2012 en Dr. Patrick Brabant, peter BSONT 2012
 08:45Inschrijvingen
 09:30Werkingsmechanismen en indicaties voor torische lenzen BLANCKAERT J, KESTELYN Pjr
 11:00Pauze
 11:30Communicatie door C. Klint
 12:30Lunch break
top ^