Nl-Fr

Universitair Ziekenhuis Antwerpen zoekt staflid oogheelkunde

 HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN GAAT OVER TOT DE VACANTVERKLARING VAN DIENST OOGHEELKUNDE

“Vacature voor een staflid 10/10de vaste aanstelling voor de dienst oogheelkunde, waarvoor in aanmerking komt, een erkend oftalmoloog met bijzondere interesse in het achterste oogsegment. Het staflid zal eveneens deelnemen aan onderzoek en onderwijs. Deelname aan het georganiseerde wachtsysteem wordt vereist.”

vacaturenr. 2017/019

ALGEMENE VOORWAARDEN
De kandidaten dienen :
1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde / arts en van een erkenning als oftalmoloog;
2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten.

AANBEVELINGEN
Ervaring en interesse in:
- het verder uitbouwen van een subdiscipline retinologie met expertise in diagnose, beeldvorming en behandeling van retinale pathologie met inbegrip van de retinopathie van de prematuur;
- ervaring in het gebied van vitreo-retinale chirurgie strekt tot aanbeveling;
- intensieve en collegiale samenwerking met alle leden van een universitaire dienst oogheelkunde;
- het begeleiden en evalueren van studenten geneeskunde en assistenten oftalmologie tijdens klinische stages en wetenschappelijk werk;
- het doorgeven van opgedane ervaring en kennis in het vakdomein aan collegae en studenten;
- het actief deelnemen aan nationale en internationale congressen en in oftalmologische verenigingen;
- deelname aan en organiseren van wetenschappelijke onderzoek (basis research, klinische studies, experimenteel onderzoek, industrie-driven studies) en publicaties.

KANDIDATUURSTELLING
Gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier, dat overgemaakt dient te worden aan:

Universitair Ziekenhuis Antwerpen
T.a.v. mevr. Hildegard Hermans
Directeur personeel
Wilrijkstraat 10
2650 EDEGEM

Uiterlijk op 3 november voor 17.00 uur.
Bedoelde formulieren dienen aangevraagd te worden op de personeelsdienst van het UZA
sigrid.lenaerts@uza.be of tel +32 3 821 51 92.
Bijkomende informatie bij het diensthoofd oogheelkunde, prof. C. Koppen, tel. 03 821 32 59.
 
Tel.03 821 32 59
 
Return to small adds overview
top ^