Nl-Fr

Informed consent CATARACT

Waarde Collega,
Beste Vriend,

Wilt hierbij gevoegd een tekst vinden betreffende informed consent bij cataract-ingreep. Deze tekst werd goedgekeurd door AOB op 6 oktober 2004.

Bij de voorlichting van de patiënt zoals bedoeld door de Federale Dienst van Volksgezondheid bij de patiëntenrechten, wordt de mondelinge informatie als het belangrijkst beschouwd:
de informatie wordt mondeling gegeven maar de patiënt mag er een schriftelijke bevestiging van vragen. De arts die de inlichtingen geeft mag ook op eigen initiatief een schriftelijke bevestiging geven.

Deze inlichtingen moeten aangepast zijn aan het opleidingsniveau van de patiënt en moeten rekening houden met de aard van de cataract van de patiënt. De onderstaande tekst spreekt over een percentage van mogelijke verwikkelingen van minder dan 5%... maar het risico op verwikkelingen kan verhoogd worden door sommige oogaandoeningen (cornea endotheel, hoge hypermetropie, hoge myopie, zeer harde lenskern...)

Een document van informed consent dat aangepast is aan de techniek van de chirurg en de risico's eigen aan de patiënt vermeldt zal zeker meer waarde hebben bij het gerecht dan een niet gepersonaliseerd document.

Met de meest achtingsvolle groeten.

Prof. Georges HERMANS

top ^