Nl-Fr

SOOS-UPBMO – Hervorming btw-vrijstelling medische beroepen

BERICHT vanwege SOOS-UPBMO

Beste Collegae,
 
We hebben de voorbije weken een overvloed aan vragen ontvangen van onze leden van het SOOS omtrent de BTW aanpassing. Er werd tot op heden geen antwoord gegeven hierop, we gaan dit doen in een webinar specifiek gericht op de oogartsen.

De meeste vragen gaan over in welke situatie BTW aan te rekenen en in welke situatie geen BTW aan te rekenen.

De webinar gaat dus vooral gericht zijn wanneer we BTW zouden moeten aanrekenen.
 
Er zijn 2 externe experten omtrent BTW uitgenodigd van  kantoor Vandelanotte, één franstalige en één nederlandstalige. Het technische van de webinar wordt ondersteund door VBS en Zeno Verschaeve.
 
De webinar is op maandag 17/01/22 om 20u voor de franstaligen, en om 20u30 voor de nederlandstaligen.

Aangezien het nogal moeilijk is om dit te volgen in een andere taal, hebben we de voorkeur gegeven om in twee sessies te organiseren, dus per taal.
 
Deelnemen is gratis voor leden van SOOS-BBO-VBS-BVAS die in orde zijn met hun lidgeld voor 2022, voor niet leden wordt er een administratieve kost aangerekend van 65 euro.

De niet leden kunnen overschrijven op rek nr BE27 0015 0374 0173 gelieve het overschrijvingsbewijs te mailen naar secretariaat.
 
Indien u zelf nog verdere vragen heeft omtrent de nieuwe BTW wetgeving mag u deze nog altijd sturen naar het secretariaat voor 14 januari. Aldus kunnen deze nog verwerkt worden in de power point van de sprekers.

Na deze webinar gaat de SOOS-hotline geen vragen meer beantwoorden omtrent BTW.
Het is de bedoeling dat de BTW info verspreiding vanwege SOOS-BBO afgerond wordt op 17/01/22.
Dus, alle openstaande vragen eerstdaags door te sturen naar secrsoos.bbo.upbmo@gmail.com

------------
------------
 
Groet,

Dr M Claeys – Voorzitter SOOS, Oogartsensyndicaat
Dr. S Reynders - Voorzitter BBO, Belgische Beroepsvereniging
Dr K. Brouwers – Verantwoordelijke BTW voor SOOS

top ^