Nl-Fr

AOB Membership 2022 mailing

ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA - Lidgeld 2022

Beste collega's,

We kunnen hierbij met vreugde melden dat vanaf dit jaar BSCRS (Belgian Society of Cataract and Refractive Surgeons) zich heeft aangesloten bij de groep van verenigingen waarvoor u lidmaatschap kan kiezen onder het AOB lidgeld. Ondertussen zijn we ook volop bezig met de voorbereiding van AMICO in het voorjaar. Hierover zal u weldra meer informatie ontvangen in uw mailbox. Wij danken jullie voor het blijvende vertrouwen in AOB.

Voor 2022 blijft het lidgeld als volgt:
Het unieke AOB lidgeld voor oogartsen bedraagt 650 EUR (voor 1 maart, nadien 750 EUR).
Voor emeriti bedraagt het lidgeld 140 EUR (160 EUR na 1 maart)
Voor assistenten is het lidmaatschap gratis.

Wat krijgt u hiervoor?
  1. U bent lid van maximaal 4 verenigingen. Uw keuze kunt u aanvinken op het inschrijvingsformulier. Verschillende verenigingen organiseren wetenschappelijke bijeenkomsten, waarop u als lid wordt uitgenodigd.
  2. U bent van harte welkom op AMICO en OB, zonder bijkomende bijdrage.
  3. U mag gratis zoekertjes plaatsen op de website van AOB
  4. U mag gratis EyeFo raadplegen. Deze online brochure werd recent volledig herwerkt en bevat een schat aan informatie over invaliditeit, rijbewijsnormen, RIZIV reglementering voor kunstogen en info voor slechtzienden en blinden.
We nodigen u vriendelijk uit om uw AOB 2022 bijdrage zo snel mogelijk, en zeker voor 1 maart te betalen. Zo geniet u maximaal van alle voordelen. U kunt inloggen en hier betalen.
 
Hopelijk zien we jullie virtueel op AMICO 2022. 
Met vriendelijke groeten, 
 
Emmanuel Van Acker, Voorzitter
Joachim Van Calster, Voormalig Voorzitter
Guy Sallet, Penningmeester
Carina Koppen, Secretaris Generaal

top ^