Nl-Fr

View abstract

This abstract is assigned to session BBO-UPBMO - Oftalmologie en artificiële intelligentie
Presentation typeInvited
TitleAI en de impact ervan op onze Maatschappij
Conflict of interestNo
Authors 1
Last name MANNENS
InitialsE
CityGent
top ^