Nl-Fr

BOG - GA

BOG - GA
BOG General Assembly
Friday 29 March 2019, 12:00 - 12:30, Room 313-315
Moderator
Marc HUYGENS

BELGISCH OFTALMOLOGISCH GEZELSCHAP, Nederlandstalige Afdeling vzw
ondernemingsnummer BOG : 0417.002.703

Algemene statutaire vergadering, 29 maart 2019, 12:00
SQUARE Brussels Meeting Center 

Dagorde

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2018

2. Resultaten van de verkiezingen 
Nieuwe leden Raad van Bestuur BOG vzw
Samenstelling van de Raad van Bestuur BOG vzw 2019 - 2021
3. Administratief verslag van de Voorzitter en Secretaris-Generaal

4. Financieel verslag:
Verslag van de penningmeester, Bernard Heintz
Goedkeuring van de rekeningen afgesloten op 31/12/2018
Budget voor 2019
Kwijting aan de bestuurders

5. Varia
top ^