Nl-Fr

BSONT NL : Inzichten in Glaucoom

Inzichten in Glaucoom
BSONT
Friday 29 November 2019, 14:00 - 15:30, COPPER
Moderator
Béatrice PELLERIAUX
 14:00De glaucoompost CACHET F
 14:20Kwaliteit van het leven POURJAVAN S
 14:50Therapietrouw bij glaucoom behandeling : introductie PELLERIAUX B
 15:00Therapietrouw: hebben wij als medewerkers een rol? SAEVELS J
 15:30Einde
top ^