Nl-Fr

View abstract

This abstract is assigned to session AOB e-Posters
TitleExudative type 3 retinal arteriovenous malformation in a pediatric patient
PurposeBeschrijving van diagnose en behandeling van arterioveneuze malformatie waarbij exsudatie optrad nasaal van de oogzenuw.
MethodsGoede documentatie door middel van fundusfoto's, fluo-angiografie, OCT papil, OCT angiografie.
ResultsBeschrijving van de casus aan de hand van het genomen beeldmateriaal.
ConclusionRetinale arterioveneuze malformatie is een primair retinale vasculaire pathologie. Fluoresceïne- angiografie en OCT helpen in de differentieel diagnose. Intraretinaal oedeem kan behandeld worden met photocoagulatie of anti-VEGF injecties, wanneer er visusdaling is ten gevolge van maculaire aantasting. Wanneer er geen visusdaling is, kan conservatief gebleven worden, aangezien spontane resolutie mogelijk is.
Conflict of interestNo
Authors 1
Last nameDENS
InitialsH
DepartmentUZ Leuven
CityLeuven
Authors 2
Last nameCasteels
InitialsI
DepartmentUZ Leuven
CityLeuven
top ^