Nl-Fr

BBO-UPBMO: De oogarts in nood - L’ophtalmologue en péril - Part 2

De oogarts in nood - L’ophtalmologue en péril - Part 2
Symposium
Sunday 29 November 2020, 11:00 - 12:30, ROOM 1
Moderators
Marnix CLAEYS, François HAUSTRATE
 11:00Introduction by François Haustrate
 11:02Nood aan digitale beveiligde communicatie - Recipe VAN ROSSEM S
 11:17Q & A
 11:20Introduction by Marnix Claeys
 11:22Prioriteitenlijst in de oogheelkunde : nood aan transparantie HAUSTRATE F
 11:37Q & A
 11:40Introduction by François Haustrate
 11:42Wachtlijsten in de oftalmologie : resultaten van de nationale enquete (Ned). Is er nood aan meer oogartsen? CLAEYS M
 11:57Q & A
 12:00Introduction by Marnix Claeys
 12:02Herijking van de RIZIV nomenclatuur oftalmologie (Ned ) Is er nood aan herverdeling van het budget ? VAN BLADEL P
 12:17Q & A
 12:20Conclusion and Closing of the session by Marnix Claeys
 12:30End of session
top ^