Nl-Fr

ManaMA programme 2011-2012


ManaMa
Programma 2013

In het kader van de nieuwe wet uitgaand van het Ministerie van Onderwijs betreffende de vorming van arts-specialisten in opleiding, worden aan het theoretisch onderwijs hogere eisen gesteld voor de universiteiten die verantwoordelijk zijn voor deze opleiding. Het specialisme oogheelkunde heeft beslist, in onderling akkoord tussen de universitaire opleidingscentra, om zich aan te sluiten bij de Erkenningscommissie die uitgaat van het Ministerie van Gezondheid, om een nationale opleiding te organiseren.
Deze cursussen zullen verplicht gevolgd worden door de arts-specialisten in opleiding en zullen tevens opengesteld worden aan de erkende oogartsen voor zover het onderwerp hen interesseert (50 EUR). Het programma zal door het RIZIV geaccrediteerd worden voor opleidingspunten continue vorming.

Programma 2013
  • 15 june 2013 : Cornea and conjunctiva, ULiege
  • 12 october 2013 : Glaucoma, UZLeuven 
  • 14 december 2013 : Retina, ULBrussels (new venue: Erasme Hospital, Route de Lennik 808, 1070 Brussels, campus Erasme)

top ^