Nl-Fr

About COB

Collegium Ophthalmologicum Belgicum, COB

is een werkgroep onder AOB sedert 2021.

De werkgroep heeft tot doel de samenwerking tussen de universitaire diensten oogheelkunde in België te bevorderen en bij te dragen tot de kwaliteit van het onderwijs van de oogheelkunde zowel op graduaat als postgraduaat niveau.


Maatschappelijke zetel : Nijverheidsstraat 24, 1040 Brussel

Board

top ^