Nl-Fr

About COB

Collegium Ophthalmologicum Belgicum, COB

is een vereniging zonder winstgevend doel, vzw, en werd opgericht op 21 mei 2002.

De vereniging heeft tot doel de samenwerking tussen de universitaire diensten oogheelkunde in België te bevorderen en bij te dragen tot de kwaliteit van het onderwijs van de oogheelkunde zowel op graduaat als postgraduaat niveau.


Maatschappelijke zetel : Nijverheidsstraat 24, 1040 Brussel

Board

top ^