Nl-Fr

BBO-UPBMO

BBO-UPBMO : Actualité brûlante en ophtalmologie – Brandend actuele topics in oftalmologie : How not to burn your fingers
Ethic session
Friday 23 November 2018, 16:00 - 17:30, GOLD room
Moderators
François HAUSTRATE, Oscar Jr. KALLAY
 16:00OCT nomenclatuur en terugbetalingen door het RIZIV : Historiek van een moeilijke bevalling CLAEYS M
 16:20Voorontwerp van WET inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering: Welke verrassingen heeft de minister nog in petto? BLANCKAERT J
 16:40Optométrie : quelle volonté a la Ministre de la Santé ? KALLAY O
 17:00Gebruik van syndicale oftalmologische nomenclatuur : Do and don’ts VAN BLADEL P
 17:20Conclusions
 17:30End of session
top ^